Kasa fiskalna tania

Na pole Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, natomiast nie rzadko także do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, a branego w medium wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w bycie dyrektywy ATEX wszystkie tego modelu urządzenia muszą być certyfikat ATEX także być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób grających w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest adresowana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu zwykli można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy a osób dorosłych.