Lampy przeciwwybuchowe led

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które dawane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich elementów i popularni.

W stosunku ze długimi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie lepszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do książki w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do praktyki w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obszarze ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na zachowaniach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić idealnie oznakowane oraz przejść szereg testów, które przechodzą na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji i oznaczania tego standardu urządzeń. Dużo na problem Atex znajdziesz tutaj.