Ocena ryzyka hira

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki, Pracy oraz Polityki Socjalnej z dnia 8 lipca 2010 r. każdy biznes musi przygotować "Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem". Mówi to przepisów BHP połączonych z perspektywą wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Kto musi wystawić tego gatunku dokument? Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi być postawiony przed podmioty, które wykonują procesy produkcyjne i/lub technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe oraz magazynów, w których takie są przetrzymywane. Jeżeli ocena ryzyka wypadnie pozytywnie, to uczestniczy w opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Z czego umieszcza się dokument zabezpieczenia przed wybuchem? Tekst tego rodzaju powinien zawierać wyczerpujące informacje na fakt środków ochronnych i ograniczenia skutków wybuchu w wyszczególnionych przestrzeniach zagrożonych. Do ostatniego niezbędne istnieje też oświadczenie pracodawcy o prawidłowym i bezpiecznych byciu urządzeń i dokonaniu oceny ryzyka połączonego z łatwością eksplozji. Dokument powinien mieć także potwierdzenie spełniania przez urządzenia i instytucje wszystkich chcianych norm bezpieczeństwa i konserwacji. Oczywiście przepisy BHP dotyczą również pracowników, więc w oświadczeniu musi odnaleźć się dana o tym, jakie sposoby ochrony stosowane są także dla nich, a ponadto jak organizowane jest realizowanie bezpieczeństwa w tłu pracy.

Kto ocenia ryzyko wybuchu? Ocena ryzyka wybuchu powinna być wykonana przez eksperta w współczesnej dziedzinie. Że być nim np. rzeczoznawca budowlany, sam i dokument wykonywana jest przez pracodawcę na podstawie posiadanych certyfikatów oraz znajomości procesu technologicznego.