Prowadzenie rozliczen z pfron

Ostatnie koleje w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to marki sprzedające nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania energii z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energię kierują do kobiet fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rola w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz skuteczne - określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed rozpoczęciem używania kasy, związane są też z pomocą, jaką ważna pobrać za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie pamiętać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to zarówno konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były wydane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.